ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Україна, м.Київ

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку Інтернет-ресурс «ALLRISE», розташований на доменному імені www.allrise.com.uа може отримати про Користувача під час використання сайту Інтернет-ресурсу, програм та Інтернет- ресурсу.

Інтернет-ресурс ALLRISE (далі по тексту ALLRISE) високо цінує довіру, що надається нам нашими Користувачами, і усвідомлює відповідальність за забезпечення конфіденційності персональних даних. Ми дотримуємося правил захисту персональних даних від несанкціонованого доступу третіх осіб. При обробці персональних даних користувачів ALLRISE керується Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI (далі - Закон).

Згідно з пунктом 3 частини 1 статті 11 Закону підставою для обробки персональних даних є укладення та виконання правочину, стороною якого є суб’єкт персональних даних або який укладено на користь суб’єкта персональних даних чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу суб’єкта персональних даних. В зв’язку з цим Користувач надає ALLRISE згоду на обробку своїх персональних даних в обсязі наданих Корсистувачем документів (копій документів) та повідомленої інформації, в тому числі через сайт ALLRISE - www.allrise.сom.ua, а також згоду на передачу персональних даних третім особам з метою виконання укладеного договору.

1. Визначення термінів

1.1. У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. Адміністрація сайту Інтернет-ресурсу (далі - Адміністрація сайту) - уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені ТОВ «ОЛРАЙЗ» (ідентифікаційний код 40216355, місцезнаходження: Україна, 02000, м.Київ, Печерський район, Кловський узвіз, будинок 7), які організовують та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.1.3. обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

1.1.4. Конфіденційність персональних даних - обов'язкова для дотримання Адміністрацією сайту або третьою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. Користувач сайту Інтернет-ресурсу (далі - Користувач) - особа, яка має доступ до Сайту www.allrise.com.uа за допомогою мережі Інтернет та використовує Сайт інтернет-ресурсу.

1.1.6. Cookie - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером, що зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. IP-адреса - унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

2. Загальні положення

2.1. ALLRISE здійснює обробку персональних даних на принципах, встановлених Законом, в тому числі на такому принципі, як обмеження обробки персональних даних в зв’язку з досягненням законних, конкретних і наперед визначених цілей.
Не допускається обробка персональних даних, несумісна з цілями збору персональних даних. Так, ALLRISE здійснює обробку персональних даних з метою виконання своїх зобов'язань перед Користувачем.

2.2. Використання сайту ALLRISE (www.allrise.ua) Користувачем означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.3. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту ALLRISE.

2.4. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до сайту ALLRISE (www.allrise.ua). ALLRISE не контролює і не несе відповідальності за зміст сайтів третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайті ALLRISE.

2.5. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем при використанні сайту ALLRISE.

2.6. ALLRISE зобов'язується не розголошувати персональні дані, отримані від Користувача. Не вважається порушенням конфіденційності персональних даних надання ALLRISE інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з ALLRISE, для виконання зобов'язань перед Користувачем.

2.7. Інформація про відвідувачів сайту (IP-адреса, ім'я домен, тип браузера і операційна система, дата і час відвідування і т. ін.) збирається і зберігається в цілях ведення статистики відвідувань для оцінки та аналізу роботи сайту ALLRISE.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надaє Адміністрації сайту при реєстрації на сайті ALLRISE або при оформленні заявки на укладення Договору кредиту.

3.2. ALLRISE не змінює і не редагує інформацію про Користувача при реєстрації в Особистому кабінеті на сайті ALLRISE. Після завершення процесу реєстрації в Особистому кабінеті на сайті ALLRISE Користувачеві надається унікальні ім'я користувача (логін) і пароль. Після оформлення замовлення дані про замовлення і Користувача реєструються в базі даних ALLRISE. Для входу в Особистий кабінет на сайті ALLRISE необхідно ввести логін і пароль. Користувач зобов'язаний не розкривати третім особам логін і пароль.

3.3. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на сайті ALLRISE (www.allrise.сom.uа) в розділі Реєстрація та включають в себе наступну інформацію:

3.3.1. для фізичної особи:
- прізвище, ім'я, по батькові Користувача;
- паспортні дані Користувача (серія, номер, коли і яким органом виданий паспорт);
- реєстраційний номер облікової картки платника податків Користувача (ідентифікаційний номер);
- контактний телефон Користувача;
- адреса електронної пошти (e-mail);
- місце проживання Користувача та місце реєстрації.

3.3.2. для юридичної особи (фізичної особи - підприємця):
- найменування юридичної особи (ФОП);
- облікові дані юридичної особи: код ЄДРПОУ, дані про види економічної діяльності, індивідуальний податковий номер (за наявності);
- юридична та фактична адреси;
- ПІП представника юридичної особи;
- е-mail юридичної особи, представника юридичної особи;
- паспортні дані Користувача – фізичної особи-підприємця (серія, номер, коли і яким органом виданий паспорт);
- контактний номер телефону юридичної особи, представника юридичної особи;
- банківські реквізити Користувач надає при першому укладанні Договору.

3.4. ALLRISE захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків:
• IP адреса;
• інформація з cookies;
• інформація про браузер (або іншу програму, яка здійснює доступ до показу реклами);
• час доступу;
• адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;
• реферер (адреса попередньої сторінки).

3.4.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту ALLRISE (www.allrise.сom.ua), що вимагає авторизації.

3.4.2. Інтернет-ресурс здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів.

3.5. Будь-які інші персональні дані, не обумовлені вище (історія покупок, використовувані браузери і операційні системи і т.ін.) також підлягають надійному збереженню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовувати в цілях:

4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті ALLRISE, для оформлення заявки та подальшого виконання договору інтернет-ресурсом ALLRISE.

4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів сайту ALLRISE (www.allrise.сom.ua).

4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання сайту ALLRISE (www.allrise.ua), надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.

4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.

4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.

4.1.7. Повідомлення Користувачe про стан його Заявок і Договорів.

4.1.8. Обробки і отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг, заперечування платежу, визначення права на отримання кредитної лінії Користувачем.

4.1.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем пов'язаних з використанням сайту ALLRISE (www.allrise.ua).

4.1.10. Надання Користувачеві за його згодою оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про тарифи, розсилки новин та інших відомостей від імені ALLRISE або від імені партнерів Інтернет-ресурсу.

4.1.11. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

4.1.12. Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси ALLRISE з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. ALLRISE приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних Користувачів від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручування, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з ними третіх осіб.

5.2. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.3. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур'єрським службам, організаціям поштового зв'язку, операторам електрозв'язку, виключно з метою виконання супутніх послуг Користувачеві, оформленому на сайті ALLRISE (www.allrise.ua).

5.4. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам та посадовим особам державної влади тільки на підставах та в порядку, встановленим Законами України.

5.5. У випадку втрати або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, викликаним втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Користувач має право доступу до інформації про свої персональні дані в Особистому кабінеті на сайті ALLRISE (www.allrise.ua). Якщо Користувач вважає, що його дані некоректні або неактуальні, він може їх змінювати або видаляти (без обмеження кількості разів) в Особистому кабінеті в розділі «Персональні дані».

6.2. Користувач зобов'язаний:

6.2.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування сайтом ALLRISE (www.allrise.ua).

6.2.2. Оновлювати, доповнювати, змінювати надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.

6.3. Адміністрація сайту зобов'язана:

6.3.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у розділі 4 цієї Політики конфіденційності.

6.3.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.

6.3.3. Вживати достатніх та необхідних заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6.3.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу по захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

6.4. електронні розсилки

6.4.1. ALLRISE має право направляти Користувачеві з помірною частотою повідомлення рекламно-інформаційного характеру, що містять інформацію про діючі знижки, спеціальні пропозиції, послуги, надані тільки ALLRISE, а також новини Компанії.

6.4.2. Якщо Користувач не бажає одержувати подібного роду електронні розсилки, він може перейти по посиланню «Відмовитися від розсилки» знизу листа.

6.4.3. Якщо ж з якихось причин у Користувача виникають складнощі з процедурою відписки від електронної розсилки, він може направити лист з проханням виключити його з передплатників на адресу support@allrise.сom.ua.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3., 5.4., 7.2. цієї Політики Конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.

7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

8. Вирішення спорів

8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають між Користувачем та Адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).

8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня її отримання, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду.

8.3. При недосягненні згоди спір передається до суду відповідно до чинного законодавства України.

8.4. Відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту, передбачені Політикою Конфіденційності, регулюються чинним законодавством України.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в Політику конфіденційності без згоди Користувача, в зв’язку з чим Користувач погоджується виконувати Політику конфіденційності в новій редакції (зі змінами).

9.2. Після внесення змін до Політики конфіденційності на сайті зазначається дата останнього оновлення. Нова редакція Політики конфіденційності набирає чинності з моменту її оприлюднення на сайті ALLRISE (www.allrise.ua), якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти на адресу support@allrise.сom.ua.

9.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою www.allrise.com.uа.